Penulisan (Di) Sebagai Awalan Dan Kata Depan

Kita sering menjumpai di media cetak maupun elektronika, penulisan kalimat yang menggunakan kata di. Jika diamati maka beberapa kali terdapat kesalahan penulisan. Sebagai teladan, “Kecelakaan tersebut terjadi didepan suatu warung makan.” jikalau dibaca maka terdengar lazimsaja tanpa ada kesalahan, namun jika diamati pada penulisannya maka penulisan di pada kata “didepan” sebaiknya dipisahkan alasannya di dipakai sebagai kata depan yang menawarkan daerah.

Penulisan di Sebagai Awalan

Sebelum mempelajari penulisan di sebagai awalan. Kita perlu mengetahui apa itu awalan. Awalan ialah bagian dari imbuhan yang dibubuhkan pada kata dasar.

Imbuhan (afiks) yakni bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata baik itu di permulaan, di tengah, di final maupun gabungan dari ketiganya untuk membentuk kata kata gres yang mempunyai arti sama dengan kata dasarnya.

di selaku awalan biasanya dibarengi dengan kata kerja sehingga membentuk makna tindakan pasif, sehingga subyeknya dikenai pekerjaan. Penulisannya mesti digabung dengan kata dasarnya.

Contoh:

 • Obat batuk tersebut mesti diminum tiga kali sehari.
 • Agar menguasai pelajaran, buku mesti dibaca berulang-ulang.

Penulisan di Sebagai Kata Depan

Kata depan adalah kata yang dipakai untuk merangkaikan kata atau bab kalimat, sehingga penulisannya harus dipisah.

di selaku awalan biasanya dibarengi dengan kata yang menunjuk daerah. Misalnya di dalam, di rumah, di halaman, di sekolah, di jalan.

Contoh:

 • Kami berguru dengan ulet di sekolah untuk mendapatkan ilmu yang berguna bagi kurun depan.
 • Ibu menaruh bumbu dapur di dalam lemari kaca.

Cara Praktis Membedakan di Sebagai Awalan atau Kata Depan

Cara paling gampang dan lazim dalam membedakan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan ialah dengan:

Mengganti di menjadi me

Jika kata di diganti menjadi me dan menjadi kata kerja aktif, di yang dipakai adalah sebagai awalan. Sehingga penulisannya mesti digabung.

Contoh:

 • diminum > meminum (di selaku awalan)
  kata di jikalau diubah menjadi me akan menjadi kata kerja.
 • di luar > meluar (di sebagai kata depan)
  kata di jika diubah menjadi me dan tidak menjadi kata kerja.

Memperhatikan kata yang mengikutinya

Kata yang mengikuti di sebagai kata depan dan di selaku awalan ialah kata yang berlainan.

 • di selaku awalan dibarengi oleh kata kerja.
 • di selaku kata depan dibarengi oleh kata yang menunjuk daerah.


Posted

in

by