Un Sma 2020

UN SMA 2020″ width=”400″ />

www.
1. Bacalah kutipan puisi berikut!
Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api
Bagaimana mungkin kita bernegara
Bila tidak mampu menjaga daerahnya
Bagaimana mungkin kita berbangsa 
Bila tidak bisa mempertahankan kepastian hidup bareng ?
Itulah sebabnya
Kami tidak tulus
Menyerahkan Bandung kepada serdadu Inggris
Dan risikonya kami bumi hanguskan kota tersayang itu
Sehingga menjadi lautan api
….
Kata lautan api dalam kutipan puisi tersebut melambangkan ….
A. maritim yang berwarna merah
B. api yang berada di lautan
C. mengarungi sekumpulan api
D. kumpulan api yang sungguh besar
E. keadaan yang sangat menyeramkan
Jawaban: E
Puisi yaitu suatu karya sastra yang menggunakan bahasa pada dan mengandung makna tertentu. Bahasa yang dipakai dalam puisi memiliki arti kias (makna tidak bantu-membantu). Makna kata lautan api dalam puisi tersebut yakni kondisi yang sangat menyeramkan.
2. Bacalah kutipan puisi berikut!
Belajar Membaca
Kakiku luka
luka kakiku
kakikau lukakah
lukakah kakikau
kalau kakikau luka
lukakukah kakikau
kakiku luka
lukakaukah kakiku
jika lukaku lukakau
kakiku kakikaukah
kakikaukah kakiku
kakiku luka kaku
kalau lukaku kaku
lukakakukakiku lukakakukakikaukah
lukakakukakikaukah lukakakukakiku
Kata kaki dalam kutipan puisi tersebut melambangkan ….
A. kelakuan
B. penyakit
C. perasaan
D. kekuatan
E. kekurangan
Jawaban: C
Puisi adalah suatu karya sastra yang memakai bahasa pada dan mengandung makna tertentu. Bahasa yang dipakai dalam puisi berarti kias (makna tidak sebenarnya). Makna kata kaki dalam puisi tersebut ialah perasaan.
3. Bacalah kutipan puisi berikut!
Bencana
Kini kota menjadi mati
kaku dan membeku
saya sungguh tak sanggup
menyaksikan orang menjadi ikan
dihanyutkan oleh bandang
selepas gaduh di padi benderang itu
aku betul-betul kehilangan sejarah
wacana dongeng yang memendam rasa
Makna kata kota dalam larik puisi tersebut ialah ….
A. kehidupan
B. kesenangan
C. keindahan
D. kejujuran
E. kesedihan
Jawaban: A
Kata lambang/simbol yakni pilihan kata dalam puisi yang menyirartkan sesuatu. Kata lambang/simbol mempunyai ciri berarti konotasi (makna tidak sebetulnya). Pada kutipan puisi tersebut, terdapat kata kota yang memiliki arti kehidupan.
4. Bacalah kutipan puisi berikut!
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu
terhadap api yang mengakibatkan bubuk
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan kode yang tak sempat disampaikan awan
terhadap hujan yang membuatnya tiada
Makna lambang kata abu ialah ….
A. cinta
B. kesedihan
C. kelemahan
D. pengorbanan
E. kemesraan
Jawaban: D
Kata lambang/simbol adalah opsi kata dalam puisi yang menyirartkan sesuatu. Kata lambang/simbol memiliki ciri bermakna konotasi (makna tidak bergotong-royong). Pada kutipan puisi tersebut, terdapat kata bubuk yang berarti pengorbanan.
5. Bacalah kutipan puisi berikut!
Sebuah Lok Hitam 
Buat Sang Pemimpin
Sebuah lok hitam
Terlepas dari gerbong
Sendiri melancar dalam kelam
Ia menderam dia melolong
Ada lok hitam meluncur sendirian
Kami yang melihatnya bertanya keheranan:
Kemanakah lok berlangsung
Adakah stasiun penghabisan
Jauh di depan lok ada sinyal kelihatan
Jauh di depan cuma malam terhampar di jalan
Selintas anggapan asosiatif di Jalan Pengangsaan
Barat Jakarta
Makna kata lambang/simbol lok hitam yakni ….
A. pemikir
B. penduduk
C. pemimpin
D. penerima
E. pengacau
Jawaban: C
Kata lambang/simbol ialah opsi kata dalam puisi yang menyirartkan sesuatu. Kata lambang/simbol memiliki ciri mempunyai arti konotasi (makna tidak sesungguhnya). Pada kutipan puisi tersebut, terdapat kata lok hitam yang diartikan selaku sesuatu yang ada di depan. Kata lok hitam tersebut dapat diartikan selaku seorang pemimpin.
6. Bacalah kutipan puisi berikut!
Sajadah Panjang
Ada sajadah panjang terbentang
Dari kaki buaian
Sampai ke tepi kuburan hamba
Kuburan hamba bila mati
Ada sajadah penjang terhampar
Hamba tunduk dan sujud
Di atas sajadah yang panjang ini
Diselingi sekedar interupsi
Makna kata sajadah dalam puisi tersebut yakni ….
A. kin untuk alas sujud
B. kehidupan di dunia
C. waktu untuk beribadah
D. daerah untuk salat
E. potensi beramal
Jawaban: C
Kata lambang/simbol ialah opsi kata dalam puisi yang menyirartkan sesuatu. Kata lambang/simbol memiliki ciri memiliki arti konotasi (makna tidak bahu-membahu). Pada kutipan puisi tersebut, terdapat kata sajadah yang memiliki arti waktu untuk beribadah.
Demikianlah yang mampu admin bagikan ihwal pola soal UN Bahasa Indonesia kelas XII Sekolah Menengan Atas lengkap dengan kunci balasan dan pembahasan. Semoga pola soal yang admin bagikan ini dapat memperlihatkan imbas konkret yang baik bagi anak ajar dalam menjalankan soal-soal UN yang diujikan nantinya. Semoga berguna dan terima kasih.

Posted

in

by

Tags: