Soal Penggunaan Tanda Baca (.)(,)(:)(“)(!)(?)(-)

Tanda baca yang paling sering timbul dalam soal penggunaan tanda baca yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, petik, dan tanda hubung. Pada halaman ini akan ditampilkan beberapa pola soal perihal penggunaan beberapa tanda tersebut. Soal-soal ini dapat dijadikan materi mencar ilmu dan berlatih baik di sekolah maupun di rumah.

Soal Penggunaan Tanda Baca

Soal 1

Siti dan Leni sedang mencuci sayuran di dapur. Hanya ada dua jenis sayuran yang dicuci. Siti dan Leni memakai air secara berlebihan. Melihat hal tersebut ibunya berkata; “Siti, Leni: gunakan air seperlunya.”

Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat bercetak tebal ialah ….

A. (;), (“…”), (:)
B. (“…”), (:), (.)
C. (;), (,), (:)
D. (;), (:), (.)

Kunci jawaban: D

Soal 2

Sifa diajak kakaknya berjalan-jalan ke festival buku. Dia kesengsem dengan buku-buku dongeng yang dipajang di stan paling depan. “Berapa harga buku di sini, Paman?” tanya Sifa. “Harga buku di sini paling mahal Rp.10,000.00, Nak.” jawab penjaga stan. “Wah, murah sekali!” seru Sifa kegirangan.

Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat yang dicetak tebal ialah …

A. “Harga buku di sini paling mahal Rp.10.000,00, Nak!” jawab penjaga stan.
B. “Harga buku di sini paling mahal Rp.10.000,00, Nak,”jawab penjaga stan.
C. “Harga,buku di sini paling mahal Rp10.000,00, Nak.” jawab penjaga stan.
D. “Harga buku di sini paling mahal Rp10.000,00, Nak,” jawab penjagą stan.

Kunci jawaban: B

Soal 3

Agar mampu mengikuti pembelajaran dengan baik […] tiap siswa menjinjing kebutuhan sekolah. Alat tulis […] bolpoin[…] pensil, dan penghapus harus dibawa. Buku […] buku pelajaran dibawa sesuai dengan jadwalnya. Buku tulis untuk mencatat bahan maupun tugas juga mesti dibawa.

Penulisan tanda baca yang sempurna pada paragraf tersebut berturut-turut adalah ….

A. [,], [,], [,], [:]
B. [:], [:], [,], [,]
C. [:], [,], [,], [-]
D. [,], [:], [,], [-]

Kunci jawaban: D

Soal 4

“Wah! kau memang mahir dalam menghitung, Rin?” seru Ananda.

Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut secara berurutan yaitu ….

A. tanda seru (!) dan tanda tanya (?)
B. tanda seru (!) dan tanda koma (,)
C. tanda koma (,) dan tanda tanya (?)
D. tanda koma (,) dan tanda petik (“)

Kunci tanggapan: A

Soal 5

Nadifa berkata: “Wow, indah sekali panorama di sini?”

Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut secara berurutan yakni ….

A. tanda koma (,) dan tanda tanya (?)
B. tanda koma (,) dan tanda koma (“)
C. tanda titik dua (:) dan tanda tanya (?)
D. tanda titik dua (:) dan tanda petik (“)

Kunci balasan: C

Soal 6

Pada hari Minggu di pagi hari, ibu pergi ke pasar Bantul. Ibu berbelanja beberapa peralatan rumah tangga. Ibu berbelanja alat-alat masak panci wajan bejana dan pisau.

Perbaikan tanda baca yang sempurna untuk kalimat yang bercetak miring tersebut ialah ….

A. Ibu berbelanja: alat-alat masak panci, wajan, bejana, dan pisau.
B. Ibu berbelanja alat-alat masak: panci, wajan, bejana, dan pisau.
C. Ibu membeli alat-alat masak; panci, wajan, ember, dan pisau.
D. Ibu membeli alat-alat masak, panci, wajan, baskom, dan pisau.

Kunci tanggapan: B

Soal 7

“Hai(,) Ren(.) bagaimana kabar adik(-)adikmu(!)” kata Sinta.

Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut ialah ….

A. tanda seru (!) dan tanda hubung (-)
B. tanda titik (.) dan tanda hubung (-)
C. tanda koma (,) dan tanda seru (!)
D. tanda titik (.) dan tanda seru (!)

Kunci jawaban: D

Soal 8

“Mengapa Ayah belum pulang(…) Bu(…) Ayah sudah akad membelikan mainan gres untukku(…)” tanya Arif.

Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut secara berurutan adalah ….

A. (,), (?), dan (!)
B. (,), (!), dan (.)
C. (,), (?), dan (,)
D. (?), (.), dan (.)

Kunci tanggapan: C

Soal 9

Ibu membeli buah-buahan(…) apel, jeruk, nanas(…) dan pepaya.

Penulisan tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut ialah ….

A. tanda titik koma (;) dan tanda titik (.)
B. tanda titik dua (:) dan tanda titik (.)
C. tanda titik koma (;) dan tanda koma (,)
D. tanda titik dua (:) dan tanda koma (,)

Kunci jawaban: D

Soal 10

Pak Budi menyampaikan bahwa hari Senin akan diadakan ulangan harian. Mendengar hal tersebut, beberapa siswa tampakgugup. Toni terlihat damai sebab merasa siap! Dia berkata dalam hati, “Saya pasti menerima nilai seratus.”

Kesalahan penggunaan tanda baca pada paragraf terdapat pada kalimat …

A. Pak Budi memberikan bahwa hari Senin akan diadakan ulangan harian.
B. Mendengar hal tersebut, beberapa siswa terlihat nervous.
C. Toni terlihat damai alasannya adalah merasa siap!
D. Dia berkata dalam hati, “Saya pasti menerima nilai seratus.”

Kunci jawaban: C

Soal 11

Kurnia mempunyai berbagai jenis pewarna, krayon; pensil warna; dan cat air.

Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut ialah …

A. Kurnia memiliki beberapa jenis pewarna: krayon, pensil warna, dan cat air.
B. Kurnia mempunyai beberapa macam pewarna; krayon, pensil warna, dan cat air.
C. Kurnia memiliki beberapa macam pewarna: krayon; pensil warna; dan cat air.
D. Kurnia memiliki berbagai macam pewarna; krayon; pensil warna; dan cat air.

Kunci jawaban: A


Posted

in

by