Bahasa Indonesia Kelas Vii

Bahasa Indonesia Kelas VII” width=”400″ />

1. Perhatikan gambaran berikut!
Sebelum mengawali pelajaran, Pak Halim selalu mengingatkan semua muridnya supaya senantiasa bersungguh-sungguh berguru. Menurut dia, selain berdoa, kita juga mesti berusaha meningkatkan taraf hidup dengan cara menempuh pendidikan. Orang yang tidak berpendidikan terlebih tidak kreatif, akan mengalami kesulitan hidup. Pendidikan sangat penting untuk bekal hidup kita selanjutnya.
Pantun yang sesuai dengan ilustrasi tersebut yaitu ….
A. Buah duku asal Palembang Pulau Bali terkenal mangganya Membaca buku janganlah jarang Sebab buku jendela dunia.
B. Merah warna buah tomat Membuat sayur jadi nikmat Mari kita mencari sobat Supaya hidup punya faedah.
C. Berkumpul dengan keluarga untuk arisan Pelamun sibuk dengan imajinasi Barang siapa berleha-leha Kelak hidup sarat dengan penyesalan
D. Melancong ke Bukit Tinggi Lewati dulu kali Kamal Bila kamu berpendidikan tinggi Jangan lupa senantiasa beramal
2. Cermatilah pantun berikut ini!
Sari kelapa buah nira
Nira diolah untuk sedekah
Gembira hati tiada terkira
Ibu datang bawa hadiah
Variasi sampiran untuk pantun tersebut yaitu …
A. Sari kelapa buah nira
Gembira hati tiada tara
B. Nira dimasak untuk sedekah
Ibu tiba menenteng kado
C. Nira diolah untuk sedekah
Gembira hati tiada tara
D. Sari kelapa buah nira 
Nira dimasak untuk sedekah
3. Cermatilah ciri- ciri puisi lama berikut ini!
(1) memiliki isi
(2) satu bait terdiri atas 4 larik
(3) satu bait terdiri atas 2 larik
(4) tiap larik memiliki korelasi alasannya akhir
Ciri pantun dan syair terdapat pada nomor ..
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
4. Cermatilah pantun berikut ini!
Membeli baju bergambar waru
Pulangnya mampir berbelanja kelapa
Masa muda banyaklah membaca buku
Agar tak sia-sia di kurun renta
Ciri pantun yang terdapat dalam pantun tersebut adalah ….
A. Bersajak a-a-a-a
B. Bersajak a-b-a-b
C. Semua larik ialah isi
D. Tiap larik mempunyai korelasi alasannya akibat
5. Bacalah syair berikut ini!
Alam yang subur hampir mati
Zaman tampakmengabaikan ini
Hati manusia keras bagaikan besi
Melambung jauh di atas kerusakan bumi
Isi syair tersebut adalah ….
A. Kerusakan bumi menjadikan hati manusia keras bagai besi
B. Kerasnya hati manusia menimbulkan alam mati
C. Kerusakan bumi disebabkan ulah insan
D. Karena diabaikan zaman, bumi rusak
6. Cermatilah syair berikut ini!
Pergi ke sekolah jangan malas
Belajar yang bersungguh-sungguh di dalam kelas
Jaga sikapmu jangan culas
Agar hati tiada keras
Tema syair tersebut ialah ….
A. Belajar jujur
B. Bersikap jujur
C. Jangan curang
D. Jangan malas
7. Cermatilah gurindam berikut ini!
Apabila kelakuan baik berbudi
Hidup menjadi indah tak akan merugi
Isi gurindam tersebut ialah ….
A. Hidup indah bila berbuat baik
B. Hidup indah bila tidak merugi
C. Hidup tidak akan merugi jika berbudi baik
D. Berkelakuan baik dapat menciptakan hidup indah
8. Cermatilah pantun berikut ini!
Percuma kamu punya liontin emas
Jika emasnya imitasi
Percuma miliki otak cerdas
Kalau budpekerti buruk selalu
Pantun tersebut memakai …
A. majas
B. kiasan
C. perumpamaan
D. citraan
9. Cermatilah pantun berikut ini!
Kalau harimau sedang mengaum
Bunyinya sungguh berirama
Kalau ada ulangan umum
Marilah kita belajar bersama
Kalimat ajakan dalam pantun tersebut terdapat pada larik ke ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
10. Cermatilah larik-larik pantun acak berikut ini!
(1) Rupanya urat jawi-jawi
(2) Disangka panas sampai petang
(3) Disangka nenas di tengah padang
(4) Kiranya hujan tengah hari.
Urutan yang tepat agar menjadi pantun yang baik adalah ….
A. (1), (2), (3), (4)
B. (3), (1), (2), (4)
C. (4), (2), (1), (3)
D. (2), (1), (3), (4)
11. Cermatilah pantun rumpang berikut ini!
Buah cempedak buah durian
Pergi ke pekan naik sepeda
[…] (3)
[…] (4)
Larik yang sempurna untuk melengkapi pantun yang rumpang tersebut adalah ….
A. (3) Jangan ragu berbuat baik
(4) Senyum saja sudah ibadah
B. (3) Pikir dahulu sebelum bertindak
(4) Menyesal kemudian tiada guna
C. (3) Supaya tidak sesal kemudian
(4) Diperlukan selalu perilaku berhati-hati
D. (3) Mari kita jalin silaturahmi
(4) Untuk menambah sanak saudara
12. Bacalah pantun berikut ini!
Menjamu tamu menggunakan nampan
Tamu dijamu kudapan manis putu
Apa guna berparas tampan
Kalau lupa salat lima waktu
Balasan untuk pantun tersebut yakni ….
A. Sebelum pergi jangan lupa makan
Agar hari tidak sarat gundah
Terimakasih sudah diingatkan
Tak akan lupa waktu ibadah
B. Panca indara salah satunya ludah
Lidah pendek kepala bulat
Masih muda rajin ibadah
Untuk menuju jalan yang benar
C. Pasang bingkai ketok palu
Pasang bingkai di rumah Wulan
Untuk menyapa aku aib
Apalagi mengajak untuk bekenalan
D. Makara orang jangan pelupa
Kalau pelupa mirip nini-nini
Tak lezat hati untuk menyapa
Karena orang baru di tempat sini

Posted

in

by