Ceramah Abuya Uci (Alm. Almagfurlah) Mengenai Virus Corona

Informasi mengenai pencegahan virus corona dari Murid Almarhum Abah Haji Uci Turtusi nyampekeun AMANAT ti Guru kula Abah Haji Entoh Tohawi Adik Abuya Uci ,
bahwa Abah Haji Entoh tea ngimpi kapanggih jeung Bapana nyaeta Abuya Dimyati Cik Abuya Dimyati ” Sampekeun ka dulur-dulur, ka para santri jeng Jama’ah pangajian ” Jaga jeung lindungi diri urang kabehan tina iyeu Wabah / Virus agar ulah beunang ku panyakit / agar ulah garering. Anu ges gering agar gera Calageur. 
Cara mempertahankan diri tina iyeu panyakit atau cara Ngubarana. 
Ngalawudhu – Mantos ngalawudhu baca Bismillaah 21 kali – Falaq sakali – Binnas sakali 
– Tiupkeun kana dampal lengeun terus usapkeun kana beungeut jeng usapkeun ka sakabeh awak anu ka todong ku lengeun Urang . 
Terutama dibacana tiap rek sare jeung hudang sare 
Mudah”an urang calageur nyah tina iyeu panyakit anu melanda urang kabehan, paingan loba jasa anu gering horeng kitu meren ka ayaana Iye info ulah di sapirakeun nyah Lantaran anu ngomongna lain jelema asal pilih ( Abuya Dimyati ) . Anu ngimpinageh lain jelema biasa ( Abuya Entoh / Adina Abuya Uci ) .. 
Eta satiluna geh Wali Allah Bejaan dulur nu lain nyah Hampura anu teu ka Tandai Wassalaam Ulah poho ” Babacan sebagai penangkal atau Ubar panyakitna Ulah poho DIBACA ” . 
Bismillaah 21 kali . 
Qul ‘Audzu birobbil falaq 1 kali . 
Birobbinas 1 
kali Tiupkeun kana dampal lengeun, terus usapkeun kana bengeut jeng usapkeun ka sakabeh awak anu katodong ku Lengeun Urang 
  Mama Abuya Entoh / Adik Abuya Uci
Ceramah Abuya Uci (Alm. Almagfurlah) mengenai virus Corona