Kunci Respon Soal Matematika Kelas 8 Semester 2 Halaman 11| 12| 13. Ayo Kita Berlatih | Kumpulan Soal Tematik Sd

Kunci Jawaban Soal Matematika Kelas 8 Semester 2 Halaman 11 , 12 , 13 Ayo Kita Berlatih . 

Dalam postingan akan dipaparkan kunci respon soal Matematika Kelas 8 Semester 2 di Halaman 11 , 12 , 13

Pada buku paket matematika kelas 8 semester 2 membahas bahan ihwal Perbandingan , Aritmatika Sosial , Garis dan Sudut , Segiempat dan Segitiga , dan Penyajian Data. Namun pada postingan kali ini secara urut kita akan membahas bahan pertama yakni ihwal perbandingan. Pada Bab Perbandingan Sub Bab pertama yakni kawan-kawan dibutuhkan sanggup mengetahui dan menyeleksi perbandingan dua besaran. Pada postingan kali ini kami akan menyebarkan Alternative Jawaban Matematika Kelas 8 Semester 2 Ayo Kita Berlatih  semoga dengan postingan ini sanggup menolong dan memajukan motivasi mencar ilmu matematika kawan-kawan semua. Baiklah eksklusif saja kita masuk ke pada dasarnya yakni pembahasan soal latihan ayo kita berlatih kelas 8 semester 2.


1. Gunakan teorema Pythagoras untuk menyeleksi nilai yang belum dipahami pada masing-masing gambar berikut.

a. x^2 = 12^2 + 15^2

x = V144 + 225

= V369

= V9.41

= 3V41

b. x^2 = 13^2 – 5^2

x = V169 – 25

= V144

= 12

c. a^2 = 10 ,6^2 – 5 ,6^2

a = V112 ,36 – 31 ,36

= V81

= 9 inci

d. a^2 = 10 ,4^2 – 9 ,6^2

a = V108 ,16 – 92 ,16

= V16

= 4m

e. x^2 = 8^2 – 6^2

x = V64 – 36

= V28

= V4.7

= 2V7

f. c^2 = 7 ,2^2 + 9 ,6^2

c = V51 ,84 + 92 ,16

= V144

= 12

2. Tujuan dipasangkan kawat bubut pada suatu tiang telepon yakni untuk menopangnya. Kawat bubut dipasang pada tiang telepon setinggi 8 meter dari tanah

a. Jelaskan cara yang hendak kalian jalankan untuk menyeleksi panjang kawat bubut tanpa mengukur eksklusif kawat tersebut.

pembahasan :

cara menyeleksi panjang kawat bubut yakni dengan menyeleksi jarak antara kawat bubut dan tiang pada tanah

b. Tentukan panjang kawat jikalau jarak antara kawat dan tiang pada tanah yakni 6 meter

jawaban :

x^2 = 8^2 + 6^2

x = V64 + 36

x = V100

x = 10 m

3. Tentukan nilai x pada kedua gambar berikut.

pembahasan :

gambar 1

x^2 = 20^2 – 12^2

x = V400 – 144

= V256

= 16 cm

gambar 2

a = 12mm

a = V169-25

= V144

= 12 mm

x ^2 = 12^2 + 35^2

x = V144 + 1.225

= V1369

= 37 mm

4. Apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm ,12 cm , dan 18 cm ialah segitiga siku-siku? Jelaskan.

jawaban :

a = 9 cm , b = 12 cm , c = 18 cm

a^2 + b^2 = c^2

9^2 + 12^2 ≠ 18^2

81 + 144 ≠ 324

225 ≠ 324

Bukan ialah segitiga siku-siku

5. Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut yakni x , 15 , dan x + 5 , tentukan nilai x

jawaban :

(x + 5)^2 = 15^2 + x^2

x^2 + 2.x.5 + 5^2 = 225 + x^2

x^2 + 10x + 25 – x^2 = 225

10 x = 225 – 25

10 x = 200

x = 200/10

x = 20

6. Tentukan panjang AB dari gambar berikut.

jawaban :

gambar 1

AB^2 = 1^ + 4^2

AB = V1 + 16

AB = V17 cm

gambar 2

BD^2 = BC^2 + CD^2

= 7^2 + 4^2

BD = V49 + 16

= V65

AB^2 = BD^2 – AD^2

AB^2 = (V65)^2 – 6^2

AB = V65 – 36

= V29 cm

gambar 3

AB^2 = 5^2 + 4^2

AB = V25 + 16

AB = V41 cm

7. Diketahui persegi panjang ABCD dan P ialah titik di dalam persegi panjang. Jika PC = 8 cm , PD = 4 cm , dan PB = 7 cm , maka PA yakni …

jawaban :

I

PA ^ + PC^2 = PB^2 + PD^2

PA^2 + 8^2 = 7^2 + 4^2

PA^2 = 49 + 16 – 64

PA ^2 = 65 -64

PA^2 = 1

PA = V1

PA = 1 cm

b^2 + c^2 = 4^2

b^2 = 16 – c^2

c^2 + d^2 = 8^2

c^2 = 64 – d^2

a^2 + d^2 = 7^2

a^2 = 49 – d^2

PA^2 = a^2 + b^2

= 49 -d^2 + 16- c^2

= 49 – d^2 + 16 – (64 – d^2)

= 49 -d^2 + 16 – 64 + d^2

= 65 – 64

PA = V1

PA = 1 cm

8. Seorang yang berjulukan Bhaskara menyusun suatu persegi dan empat buah segitiga siku-siku yang memiliki panjang sisi yang serupa yakni a , b dan c ke dalam suatu persegi yang memiliki panjang sisi c.

a. Tunjukkan bagaimana kelima potong berdiri datar yang disusun pada gambar bab tengah sanggup disusun untuk mengisi berdiri yang paling kanan.

jawaban :


b. Jelaskan bagaimana teorema Pythagoras termuat dalam pertanyaan a.

jawaban :

LI = L2

c x c = a.b + a.b + (b-a)^2

c^2 = 2ab + b^2 – 2ab+ a^2

c^2 = a^2 + b^2

9. Perhatikan gambar dua persegi berikut. Panjang sisi persegi besar yakni 15 cm. Luas persegi kecil yakni 25 cm2. Tentukan nila

jawaban :

a x a = 25 cm^2

a^2 = 25

a = V25

a = 5 cm

x^2 = 20^2 + 15^2


x = V400 + 225

x = V625

x = 25 cm

10. Perhatikan gambar di samping. Diketahui ∆ABC siku-siku di B dengan panjang AC = 40 cm dan BC = 24 cm. Titik D terletak pada AB sedemikian sehingga CD = 25 cm. Panjang AD = … cm.

jawaban :

BD^2 = 26^2 – 24^2

BD = V25^2 – 24^2

= V49

= 7

BD = 7 cm

AB^2 = 40^2 – 24^2

AB = V1600 – 576

AB = V1024

= 32

AB = 32 cm

AD = AB – BD

= 32 cm – 7 cm

= 25 cm

Demikian selesai pembahasan Kunci Jawaban Matematika kelas 8 Halaman 11 , 12 , 13 Semester 2 , Ayo Kita Berlatih No 11 , 12 , 13


Ingat postingan ini hanyalah sekedar alternatif respon , adik-adik sanggup mengerjakannya secara berdikari apalagi dulu di rumah , kebenaran soal respon yakni hak mutlak dari guru pengajar.

Kunci Jawaban Soal Matematika Kelas 8 Semester 2 Halaman 11 , 12 , 13. Ayo Kita Berlatih Rating: 4.5Diposkan Oleh: muslimah