Pola Soal Pendidikan Agama Katolik Kelas 7 (Tujuh) Semester 1 Beserta Kunci Jawaban

Contoh Soal Pendidikan Agama Kristen Kelas 7 (Tujuh) Semester 1 Beserta Kunci Jawaban– Kembali lagi di soalbelajar.com, kali ini aku akan membagikan acuan soal lagi bagi adik adik khususnya kelas 7 yang saat ini sedang mencar ilmu disekolah. Soal belajar ini untuk semester 1 ya, untuk yang yang semester 2 besok saya bagikan kembali.

Soal dibawah ini agak banyak ya, ada 45 soal . yuk pribadi saja….

PETUNJUK UMUM :
1.Tulislah apalagi dulu nomor dan nama Anda pada lembar balasan yang tersedia !
2.Bacalah setiap soal dengan teliti !
3.Kerjakan semua soal dan dahulukan soal-soal yang Anda anggap lebih mudah !
4.Manfaatkan waktu yang tersedia dengan baik, dan telitilah apalagi dahulu pekerjaan Anda
sebelum diserahkan kepada pengawas !

Petunjuk Khusus :
1.Soal 1 s.d. 45 jawablah dengan cara memberi tanda silang (X) pada abjad a, b, c, atau d !
2.Soal nomor 46 s.d. 50 jawablah dengan tanggapan yang singkat namun terang !

I.Pilihan Ganda

1.Manusia diciptakan Tuhan mempunyai kesanggupan yang harus ….
a.dipahami
b.diakui
c.dikembangkan
d.dikerjakan

2.Manusia memiliki keterbatasan yang tidak mampu dipungkri yakni dalam ….
a. penderitaan
b. ajal
c.jatuh sakit
d.mendapat siksaan

3.Orang yang memiliki cacat badan sering dikalakan orang ….
a. tidak dapat membuatkan kesanggupan
b. tidak mampu bekerja
c. orang yang lemah
d. orang yang lebih trampil mengembangkan kemampuannya

4.Cacat tubuh bukan sebagai argumentasi untuk tidak meningkat dan berhasil alasannya adalah sudah dibuktikan oleh ….
a.Louis Braille penemu huruf Braille untuk orang-orang buta
b.Louis Pastiur untuk orang-orang cacat
c.bruder yan penemu bangku roda
d.Pastur Ramon penemu kaki artifisial

5.Murid-murid Tuhan Yesus memiliki kekurangan ketika menghadapi badai di tengah lautan dan berada di perahu, mereka ….
a.berteriak-teriak sekeras-kerasnya
b.merasa kebingungan sendiri
c.menangis dan gemetaran
d.tiba pada Yesus, memohon perlindungan

6.Yesus menghardik badai itu dengan berkata ….
a. “Diam ! Tenanglah !”
b. ‘berhentilah”
c.“Pergilah”
d.“Tinggalkanlah, kami !”

7.Murid-murid Yesus menjadi ketakutan dikala diterpa topan ….
a.mereka takut mati
b.mereka tidak dapat mengatur perahunya
c.anginnya begitu dahsyat
d.mereka kurang yakin pada Yesus yang bersamanya

8.Hidup ini selaku beban berat atau kutukan yaitu persepsi dari orang-orang yang hidupnya banyak mengalami ….
a. kegembiraan dan sukacita
b. kegagalan dan ketidakpuasan
c.kelimpahan dan keberhasilan
d.kebahagiaan dan keceriaan

9. Hidup yang dianggap sebagai beban menimbulkan bersikap ….
a. mampu berdiri diatas kaki sendiri
b. lebih akil balig cukup akal
c.tidak mudah tersinggung
d.cepat frustasi, apatis khawatir

10.Sebagai orang beriman dalam menghadapi kehidupan ini harus dapat ….
a. berupaya
b. meningkat
c.bersyukur
d.Berkurban

11.Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta yang kembali pada Yesus ….
a. tidak ada
b. satu orang
c.dua orang
d.tiga orang

12.Orang kusta yang disembuhkan Yesus itu disuruh memberikan pada ….
a. Iman-imam
b. Ahli taurat
c.orang Farisi
d.orang Nazaret

13.Orang kusta yang disembuhkan Yesus dan kembali mengucap syukur ialah ….
a. orang Galilea
b. orang Yudea
c.orang Samaria
d.orang Nazaret

14.Tuhan Yesus berkata pada orang kusta “Berdirilah dan pergilah, ….
a. “kamu memperoleh keselamatan
b.“Iman telah menyelamatkan engkau
c.“Dosamu sudah diampuni
d.“Sembuhlah sakitmu

15.Dalam kitab insiden 1 : 26-28 mengisahkan perihal Allah membuat ….
a. hewan-binatang
b. tumbuh-tumbuhan
c.benda-benda perenang
d.langit, bumi dan isinya

16.Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita menurut ….
a. KuasaNya
b. KasihNya
c.GambarNya
d.KekuatanNya

17.Diciptakannya laki-laki dan wanita supaya mereka hidup ….
a. saling melengkapi dan menyebarkan diri
b.berdua-dua dimana saja berada
c.rukun senantiasa di segala jaman
d.bersatu dalam Tuhan

18.Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam maksudnya ialah ….
a. Hawa menjadi patner adam
b. Hawa sahabat setia Adam
c.Hawa selaku perempuan mesti selalu dilindungi Adam
d.Hawa lebih besar lengan berkuasa daripada Adam

19.Manusia pertama diposisikan Allah di  ….
a. Taman Firdaus
b. Getsemani
c.Bukit Zaitun
d.Taman Bonaventura

20.Hidup selaku laki-laki dan wanita merupakan ….
a. hadiah dari Tuhan yang sarat kasih
b.anugerah Allah yang patut disyukuri
c.karunia Allah Yang Mulia
d.kebahagiaan bagi umat insan

21.Kita mengenal budaya Patriaki ialah budaya yang menatap ….
a.kedudukan kaum pria lebih unggul
b.kaum laki-laki mesti dihormati
c.kaum laki-lai selaku pemimpin
d.kedudukan kaum laki-laki lebih penting ketimbang kedudukan kaum wanita

22.Pada jaman Yesus, masyarakat Yahudi selalu menomorduakan kaum wanita, tetapi Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kesetaraan adalah ….
a. memberi minum pada perempuan Samaria
b.menyembuhkan Ibu mertua Petrus
c.Membiarkan Maria Magdalena pergi tidak jadi dirajam
d.menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan yang telah 12 tahun sakit

23.Baik laki-laki dan wanita dimata Yesus yakni sama karena ….
a. mereka diciptakan sederajat dan saling memerlukan
b.keduanya diberi nafas kehidupan
c.mereka mempunyai tujuan hidup yang serupa
d.keduanya sama-sama ciptaan Tuhan

24.Kitab suci menatap luhur arti tubuh insan sebab badan kita merupakan ….
a. karya Allah yang paling indah
b.bait Roh Kudus, daerah Allah hadir dan berkarya
c.persemayaman Kudus
d.bangsal Allah Yang Maha Agung

25.Makna 10 Perintah Allah yang berbunyi “jangan berbuat cabul, adalah ….
a. selalu berbuat dosa
b. badan yang penuh dosa
c.mencari kenikmatan
d.memiliki tubuh yang digunakan untuk menjerumuskan dalam dosa

26.Seksualitas yakni anugerah Allah yang paling luhur maka ….
a. harus kita pahami
b. wajib mengetahui
c.selalu bersyukur
d.perlu mengamati

27.Allah membuat segala sesuatu untuk dikuasai insan maka insan memakai ….
a. sesuka hatinya
b. tanpa perhitungan
c.dengan selalu untuk kepentingan diri
d.dengan baik sesuai kehendak Allah

28.Manusia yang diciptakan sebagai laki-laki dan wanita sama-sama diberkati dan ….
a.sejak awal pembentujanya sudah ditandai adanya ciri khusus / unik
b.pada hakekatnya laki-laki dan perempuan berbeda
c.laki-laki lebih bertanggung jawab dibandingkan perempuan
d.pria lebih berpengaruh dibandingkan dengan wanita

29.Rasul Paulus menasehati umat Korintus yang banyak mengalami hidup dalam percabulan maka  Rasul Paulus memastikan ….
a.Tubuhmu yaitu ciptaan Kristus
b.Persembahkanlah tubuhmu untuk Kristus
c.Kristus senantiasa hadir dalam tubuhmu
d.Tidak tahukah kau, bahwa tubuhmu yaitu anggota Kristus ?

30.Daud mempunyai sobat sejati yaitu anak saul yang berjulukan ….
a.Yokanan
b. Yonathan
c.Yehuda
d.Yohanes

31.Menjadi sahabat sejati yaitu berorientasi pada orang yang dikasihinya ….
a. hingga pada akibatnya
b.tanpa pamrih
c.yang dapat menolong dirinya
d.di waktu bahagia saja

32.Yesus sudah membuktikan diriNya selaku sahabat sejati yaitu ….
a. berani tampil di muka umum meskipun hanya anak tukang kayu
b.senantiasa memperhatikan yang lemah
c.mau memberi makan orang banyak
d.berkurban untuk sahabatNya danbahkan menunjukkan nyawaNya

33.Persahabatan sejati yang digunakan model orang Kristiani yaitu ….
a. menurut kekayaan yang dimiliki
b.yang dilandasi Iman akan Allah yang lebih dulu menyelamatkan insan
c.ikatan cinta kasih yang diungkapkan
d.kemampuan untuk saling menyapa

34.Ibu Theresa dari Calcuta seorang suster yang merelakan hidupnya bagi ….
a. orang-orang miskin, orang lemah dan tersingkir
b.orang-orang kaya dan pengusaha
c.para pedagang kain untuk kaum papa
d.orang-orang yang jiwanya guncang atau hancur

35.Seorang astur Pater Damian dari Pulau Molokai mempersembahkan hidupnya bagi orang-orang sakit, sehingga Ia meninggal karena  ….
a. terkena serangan jantung
b.sakit TBC
c.sakit malaria
d.tertular sakit kusta

36.Tuhan Yesus memberi gambaran perihal teman sejati  ….
a.mengalami hidup bareng , makan-minum-tidur
b.bekerja gotong royong
c.mendengar, merasakan dan hidup bersama dengan mereka yang berduka
d.membangun tempat doa bahu-membahu

37.Rasa ketertarikan kepada lawan jenis merupakan bab dari proses ….
a. perkembangan jiwa dewasa
b.kehidupan laki-laki dan wanita
c.perkembangan dewasa menjadi cukup umur
d.kejiwaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan

38.Masa pacaran bantu-membantu mempunyai tujuan ialah ….
a. untuk saling mengenal kepribadian satu sama lain
b.untuk mampu bertemu dengan kekasihnya
c.untuk memberi potensi saling bertukar pengalaman
d.untuk menandakan dirinya sudah sampaumur

39.Sebagai orang beriman masa pacaran perlu dilalui secara bertanggung jawab ….
a. tidak butuhmelibatkan orang bau tanah
b.selalu ingat dan bersatu dengan Allah
c.selalu dan sering menyelenggarakan konferensi
d.bebas melakukan apa saja

40.Tuhan Yesus memberi rekomendasi bagi yang berpacaran dan menuju keluarga ….
a.seperti akan membangun rumah, ada persiapan dan fondasi yang kuat
b.mirip naik perahu dengan satu nakoda
c.mirip seorang pekerja di kebun anggur
d.seperti nelayan mencari ikan di laut

41.Orang yang menetapkan diri akan membangun suatu keluarga harus ….
a. mempunyai uang yang banyak
b.telah punya fasilitas dan prasarana yang komplit
c.dari latar belakang hidup yang serupa dan berhasil
d.berani meninggalkan dan melepaskan diri dari kehidupan abad lalunya

42.Tuhan Yesus memberi perayaan : Demikian pulalah tiap-tiap orang diantara kau, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya ….
a. akan jauh dari aku
b.tidak dapat menjadi murid-Ku
c.akan menjadi orang tersingkir
d.tidak mampu masuk rumahku

43.Elizabeth seorang remaja bagus menerima anjuran menjadi foto versi dengan mengenakan pakaian yang serba mini, beliau menolak sebab ….
a. honornya tidak sesuai dengan permintaannya
b.fotonya cuma di pasang di majalah biasa
c.tubuh yang dimiliki merupakan sarana kedatangan Allah
d.takut dengan keluarganya

44.Tedy paling tidak senang dengan pelajaran olah raga, suatu hari temanmu itu mengajakmu membolos dalam pelajaran tersebut kita mesti ….
a. menolaknya dan menerangkan bahwa mbolos itu tidak baik
b.mengikuti keinginannya, takut tidak dijadikan sobat
c.membiarkan beliau sendiri yang membolos
d.membisu tidak perlu ditanggapi

45.Daud dimusuhi oleh saul ayah Yonathan, namun Yonathan memerintahkan Daud pergi dari istana karena akan dibunuh raja Saul. Sikap Yonathan ….
a. lazimsaja selaku sahabat
b.berani menentang raja Saul
c.sungguh-sungguh memperlihatkan bakti pada sang raja
d.menunjukkan seorang sahabat yang sejati

II. Essay

46. Sebutkan aspek penyebab utama manusia menolak panggilan Allah


47.Bagaimanakah cara berbagi kemampuan yang diberikan Tuhan terhadap kita, sebutkan !


48.Dalam Alkitab Markus 4 : 35-41 mengisahkan tentang Angin Ribut diredakan !
Apa yang dinikmati murid-mruid Yesus dan bagaimana cara mereka mengatasi Angin Ribut ?

49.Kalau satu orang kusta disembuhkan oleh Yesus dan kembali pada Yesus dan mengucap syukur. Bagaimana cara kita bersyukur ?50.Menurut pendapatmu siapa yang lebih baik laki-laki dan wanita, mengapa ? Jelaskan !

KUNCI JAWABAN AGAMA KATOLIK   KELAS VII

I.
1.C 11.B 21.D 31.B 41.D
2.B 12.A 22.C 32.D 42.B
3.C 13.C 23.A 33.B 43.C
4.A 14.B 24.B 34.A 44.A
5.D 15.D 25.D 35.D 45.D
6.A 16.C 26.C 36.C
7.D 17.A 27.D 37.C
8.B 18.C 28.A 38.A
9.D 19.A 29.D 39.B
10.C 20.B 30.B 40.A

II.
46.-egoisme
-kesrakahan
-sikap tidak acuh kepada hidup dirinya sendiri ataupun orang lain

47.-melatih diri terus menerus
-jangan pernah takut salah atau gagal
-masuk kelompok, organisasi yang mempunyai hoby / minat yang sama
-berani bertanya, berguru dengan orang yang lebih berpengalaman

48.Murid-murid Yesus merasa panik, merasa ngeri dan sangat gelisah
cara mengatasinya : datang pada Yesus, mohon pada Yesus agar Dia berkenan
menenangkan Angin Ribut (tiba dengan sarat Iman)

49-memuliakan Allah lewat doa atau ibadat secara langsung dan tolong-menolong
-menolong sesama yang menderita
-berupaya hidup lebih baik
-memelihara hidup sendiri (tidak minum-makan obat-obatan terlarang)

50.Setiap pria dan wanita dipanggil untuk berbagi dirinya selaku pria
dan sebagai wanita menuju kesempurnaannya sebagaimana dikehendaki Allah

Demikian Contoh Soal Pendidikan Agama Kristen Kelas 7 (Tujuh) Semester 1 Beserta Kunci Jawaban dan agar berguna. Selamat belajar lagi adik adik


Posted

in

by

Tags: