60+ Acuan Soal Mendapatkan Gosip Dan Kosakata Baru Dalam Teks : Bahasa Indonesia Kelas V Revisi

– Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal mendapatkan gosip dan kosakata baru dalam teks dilengkapi dengan kunci balasan terbaru muatan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 revisi Kurikulum 2013. Semoga apa yang admin bagikan kali ini mampu membantu Bapak, Ibu Guru, dan juga peserta asuh dalam mencari rujukan seputar contoh soal memperoleh informasi dan kosakata baru dalam teks dilengkapi dengan kunci jawaban modern muatan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 revisi.

 Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal menemukan informasi d 60+ Contoh Soal Menemukan Informasi dan Kosakata Baru dalam Teks : Bahasa Indonesia Kelas V Revisi

Gambar: freepik.com

1. Pilih kata baku yang benar di bawah ini ….
A. mengrubah
B. rubah
C. mengganti
D. mengganti

2. Himpunan kata yang diketahui oleh seseorang disebut ….
A. tema
B. kamus
C. kosakata
D. teks basana

3. Pilih kata baku yang benar di bawah ini ….
A. shalat
B. syolat
C. salat
D. solat

4. Semakin banyak kosakata yang dimiliki seseorang akan kian gampang untuk menjadi pembaca ….
A. kalem
B. gosip
C. lambat
D. cepat

5. Pilih kata baku yang benar di bawah ini ….
A. nagkoda
B. nakkoda
C. nahkoda
D. nakhoda

6. Ibu memiliki tumbuhan peliharaan. Tanaman itu yaitu pepaya. Pepaya meningkat biak lewat ….
A. batang
B. biji
C. buah
D. tunas

7. Pilih kata baku yang benar di bawah ini ….
A. mushola
B. musala
C. musola
D. musyola

8. Pak Rahman memiliki kebun pisang yang sungguh luas. Hari ini ia mengajak temannya memanen buah pisang yang sudah matang. Temannya ingin sekali menanam pohon pisang. Maka Pak Rahman memberi […] pisang pada temannya untuk ditanam.
Kata yang sempurna untuk melengkapi kalimat di atas ialah ….
A. daun
B. biji
C. bunga
D. tunas

9. Pilih kata baku yang benar di bawah ini ….
A. analisys
B. analysa
C. analisis
D. analisa

10. Kata yang merepotkan dapat kita peroleh artinya dengan cara mencari maknanya di dalam ….
A. kumpulan dongeng Anak
B. buku-buku kisah
C. Kamus Besar Bahasa Indonesia
D. Buku paket Bahasa Indonesia

11. Pilih kata baku yang benar di bawah ini ….
A. appotek
B. appotik
C. apotek
D. apotik

12. Kata berkembang biak berarti ….
A. menghasilkan anak atau keturunan
B. berkumpul dengan binatang lain
C. mempunyai kawasan tinggal sendiri
D. tidak mempunyai anak atau keturunan

13. Pilih kata baku yang benar di bawah ini ….
A. akta
B. akteh
C. aktah
D. akte

14. Kata baku yakni kata yang sesjami denga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia disingkat ….
A. PUEBI
B. PEBI
C. PUEB
D. PEUBI

15. Pilih kata baku yang benar di bawah ini ….
A. komersil
B. komersial
C. komerzil
D. komersiil

16. Kita hendaklah sentiasa […] saat memandu di jalan raya.
A. berlambat-lambat
B. berkejar-kejaran
C. berhati-hati
D. berlumba-lumba

17. Pilih kata baku yang benar di bawah ini ….
A. malapraktik
B. malapraktek
C. malpraktik
D. malpraktek

18. Kalau cuma …, semua perjuangan anda tidak akan menciptakan kejayaan.
A. rajin
B. berkejar-kejaran
C. berbual-bual
D. berangan-angan

19. Pilih kata baku yang benar di bawah ini ….
A. mensuci
B. mecuci
C. mencuci
D. menyuci

20. Mereka berjuang […] bagi mempertahankan tanah air dibandingkan dengan ditawan musuh.
A. bermati-matian
B. berbunuh-bunuhan
C. berperang-perangan
D. bertembak-tembakan

21. Mahluk hidup yang tinggal di air yaitu ….
A. lumba-lumba
B. burung
C. kucing
D. kacing

22. Di kelompok pelajar sudah berkembang kebiasaan … buku bacaan.
Kata ulang yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yaitu ….
A. menukar-nukar
B. tukaran-tukaran
C. tukar-menukar
D. tukar-tukaran

23. Aku tanaman berduri, daunku kecil-kecil, bungaku bisa berwarna-warni dan mempunyai amis harum. Aku ialah ….
A. bunga mawar
B. bunga terapia
C. bunga melati
D. bunga matahari

24. Kata ulang yang memiliki arti bermacam-macam terdapat dalam kalimat ….
A. Bu Dewi kemarin jatuh hingga mukanya kebiru-biruan.
B. Dina dan Dini selalu bersimbur-simburan bila sedang mandi.
C. Mustika membeli sayur-sayuran untuk program kenduri.
D. Marta membeli kendaraan beroda empat-mobilan untuk adiknya.

25. Nenek memelihara angsa. Nenek sangat senang Karena saban hari belibis-belibis betina menghasilkan ….
A. anak
B. telur
C. biji
D. buah

26. Kakak memasarkan buku-buku usang di pasar tradisional.
Makna kata buku-buku di atas menyatakan ….
A. bukan kata ulang
B. sungguh
C. banyak
D. agak

27. Anak kecil itu berusaha mempesona-narik benang layangan yang menyangkut di pohon.
Makna kata ulang pada kalimat di atas sama dengan makna kata ulang yang terdapat pada kalimat ….
A. Petugas terpaksa mengobrak-abrik persembunyian penjahat itu.
B. Setelah pertarungan simpulan, para atlet bersalam-salaman.
C. Janganlah engkau suka mengada-ada, nanti risikonya tidak baik!
D. Karena kesal, beliau menghantam-mukulkan tangannya ke meja.

28. Keluarga Pak Joni pergi ke Ancol untuk melihat pertunjukkan lumba-lumba.
Kata ulang pada kalimat di atas menyatakan ….
A. Makna sangat
B. Kata ulang semu
C. Makna agak
D. Makna banyak

29. Kakak termangu-menung mempertimbangkan adiknya.
Bentuk kata ulang di atas sama dengan kata ulang dalam kalimat ….
A. Siswa-siswa dapat melakukan soal latihan dengan sempurna.
B. Anak itu bernyanyi-nyanyi di halaman sekolah.
C. Gerak-gerik orang renta itu sungguh” mencurigakan.
D. Pepohonan yang berkembang di sepanjang jalan itu sudah berumur puluhan tahun.

30. Adik berlari cepat-cepat karena dikejar angsa.
Makna kata cepat-cepat pada kalimat di atas adalah ….
A. banyak
B. sungguh
C. agak
D. kata ulang semu

31. Berhari-hari lamanya ia berlangsung mondar-mandir keluar-masuk kantor. Dilihatnya banyak orang bangun di depan loket. Ada yang sedang bercakap-mahir, namun tidak seorang pun yang tertawa-tawa, tanya-menanya, atau pandang-menatap.
Kata ulang yang menyatakan berbalasan/resiprok/saling dalam paragraf di atas yakni ….
A. berhari-hari, bercakap-piawai, tertawa-tawa
B. tertawa-tawa, tanya-menanya, lihat-melihat
C. berhari-hari, mondar-mandir, bercakap-piawai
D. bercakap-mahir, tanya-menanya, pandang-menatap

32. Kura-kura berjalan lambat.
Kalimat di atas termasuk jenis ….
A. kata ulang sangat
B. kata ulang agak
C. kata ulang semu
D. kata ulang banyak

33. Pantai Pasir Marus memiliki pasir lembut dan berwarna putih. Di pantai ini hadirin mampu melihat ombak yang […] menyapu kaki mereka. Selain itu, mereka dapat melihat […] ikan laut berskala kecil. Jika beruntung, para pengunjung mampu memperoleh […] bintang laut.
Kata ulang berimbuhan sempurna untuk melengkapi paragraf tersebut ialah ….
A. gulung-menggulung, bermacam-macam, berjuta-jutaan
B. bergulung-gulung, beragam, berjuta-juta
C. gulung-gulungan, macam-macam, juta-jutaan
D. gulung-bergulung, bermacam-macam, berjuta-jutaan

34. Kata ulang di bawah ini yang tidak termasuk kata ulang semu yakni ….
A. kicir-kicir
B. laki-laki
C. elok-manis
D. ondel-ondel

35. Andi […] pada dikala Car Free Day. Andi melaksanakan acara jalan-jalan untuk menghirup udara segar. Saat Car Free Day banyak remaja yang bermain skateboard. Mereka terlihat andal melaksanakan aneka macam macam trik. Namun, mereka tetap […] dalam melakukan triknya biar terhindar dari cedera.
Kata ulang berimbuhan yang sempurna untuk mellengkapi paragraf rumpang tersebut adalah ….
A. berlari-lari, berhati-hati
B. berlangsung-jalan, berhati-hati
C. berlangsung-jalan, rajin
D. berlari-lari, tekun

36. Hutan hujan tropis yang melimpah menciptakan Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu paru-paru dunia. Kata ulang yang terdapat pada kalimat di atas termasuk ….
A. kata ulang semu
B. kata ulang agak
C. kata ulang banyak
D. kata ulang sangat

37. Penggunaan kata ulang yang tepat terdapat dalam kalimat ….
A. Dalam menghadapi kesusahan kita wajib bersama-sama.
B. Rista dan Risty saling surat-menyurat
C. Serombongan pelukis-pelukis mengadakan pekan raya di kota kami.
D. Ibu sudah mengajar kami hal masak-memasak semenjak sekolah dasar.

38. Sampah-sampah bertebaran sepanjang jalan menuju ke taman kota.
Arti kata ulang pada kalimat di atas yaitu ….
A. semu
B. banyak
C. sungguh
D. agak

39. Kata ulang yang menyatakan makna “beberapa kali” ialah ….
A. Selesai berdiskusi mereka berlangsung-jalan
B. Sifatnya kekanak-kanakan sekali.
C. Pikirkan hal itu baik-baik.
D. Adik selalu menyebut-nyebut nama ibu

40. Dodi membeli banyak kue-kudapan manis di toko kemarin.
Penulisan kalimat di atas salah sebab ….
A. menggunakan kata membeli
B. terdapat kata kemarin
C. terdapat kata banyak sehabis kue-kue
D. terdapat kata Dodi di awal kalimat

41. Yang termasuk kata ulang utuh ialah ….
A. Lalu-lalang
B. Kura-kura
C. Berkali-kali
D. Makan-makan

42. Buah mangga yang dibeli oleh ayah sungguh besar-besar.
Kesalahan kalimat di atas alasannya ….
A. memakai kata oleh
B. terdapat kata sungguh
C. tidak terdapata tanda koma setelah dibeli.
D. tidak menggunakan tanda seru

43. Kata ulang yang menyatakan makna “saling” terdapat dalam kalimat ….
A. Kedua kelompok massa itu menghimpun batu-batu.
B. Mereka sehari-hari berkirim-kiriman sms.
C. Tamu itu mengetuk-ngetuk pintu beberapa kali.
D. Adik berlari-lari kecil menyaksikan ibunya tiba.

44. Suatu hari Bu Ina memperoleh anak kecil di erat pasar. Anak itu sedang menangis. Rupanya anak kecil itu sudah […] hilang. Ia tidak bisa memperoleh jalan pulang ke rumahnya. Dengan […], anak kecil itu menyampaikan bahwa ia haus dan lapar. Bu Ina segera memberinya makan dan minum.
Kata ulang berimbuhan yang sempurna untuk melengkapi paragraf tersebut yakni ….
A. berhari-hari, kebata-bataan
B. sehari-hari, terbata-bata
C. sehari-hari, kebata-bataan
D. berhari-hari, terbata-bata

45. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata bermakna konotasi ialah ….
A. Kambing hitam kesayangannya akan dijual ayahnya.
B. Dalam upacara adab itu dikorbankan seekor kambing hitam.
C. Harga kambing hitam itu sangat mahal.
D. Dalam insiden itu, dia dijadikan kambing hitam.

46. Manakah kata ulang semu di bawah ini ….
A. Kura-kura
B. Ibu-ibu
C. Malu-aib
D. Mobil-mobil

47. Anat itu bolak-balik saja dari tadi.
Makna kata ulang berganti bunyi pada kalimat di atas adalah ….
A. Menyatakan langkah-langkah seenaknya
B. Menyatakan jumlah tertentu
C. Menyatakan sangat
D. Menyatakan tindakan tidak terencana

48. Manakah kata ulang yang menyatakan “agak” di bawah ini ….
A. Kura-kura
B. Ibu-ibu
C. Malu-malu
D. Mobil-kendaraan beroda empat

49. Kalimat yang menggunakan kata ulang semu yakni ….
A. Ia mondar-mandir di depan kantor guru.
B. Kedua cukup umur itu berkejar-kejaran
C. Rumah-rumah itu hancur diterjang banjir
D. Adik menemukan ubur-ubur di tepi pantai

50. Manakah kata ulang yang menyatakan “sangat” di bawah ini ….
A. Besar-besar
B. Ikan-ikan
C. Pohon-pohon
D. Mobil-kendaraan beroda empat

51. Pengambilan darah dilaksanakan pada donor darah yang telah memenuhi standar. Hal tersebut dilakukan dengan memakai alat-alat sekali pakai yang steril dengan metode tertutup.
Makna denotasi kata steril pada paragraf di atas adalah ….
A. Bebas dari bakteri
B. Bebas dari hama
C. Bersih dari kotoran
D. Bebas dari penyakit

52. Manakah kata ulang yang menyatakan “banyak” di bawah ini ….
A. Malu-malu
B. Benar-benar
C. Pohon-pohon
D. Takut-takut

53. Hutan lindung berfungsi selaku penampung air di ekspresi dominan hujan dan turut memilih suhu udara di tempat sekitarnya.Namun masih ada segerombolan orang yang suka menebang demi laba eksklusif. Di antara kata-kata dalam paragraf di atas yang berarti konotasi negatif yakni ….
A. Segerombolan orang
B. Suka menebang
C. Hutan lindung
D. Turut menentukan

54. Saya dan kakak sering […] di taman rekreasi pada waktu petang.
A. berpusing-sakit kepala
B. bersiar-siar
C. tekun
D. berkemas-kemas

55. Kalimat yang mengandung makna konotasi aktual yaitu ….
A. Istrinya yang belia telah mengandung.
B. Ibu Tinah sedang bunting tujuh bulan
C. Penjahat itu sudah mampus ditembak oleh polisi.
D. Bini Mang Udin sudah melahirkan.

56. Walaupun telah […] ditegur, Aiman masih melaksanakan kesilapan yang serupa.
A. berpeluh-peluh
B. berkali-kali
C. bersusah-payah
D. bersungguh-sungguh

57. Akibat hujan dan topan, pohon di depan rumahku ….
Kata yang sempurna untuk melengkapi kalimat di atas yakni ….
A. tumbang
B. runtuh
C. roboh
D. jatuh

58. Semalam hujan turun dengan lebatnya dan kilat pula ….
A. pancar-memancar
B. laga-menyabung
C. sambung-menyambung
D. terus-menerus

59. Beberapa piranti rumah yang digunakan […] ialah kawasan penyimpanan kuman. Ponsel sangat berbahaya karena kita menjinjing barang tersebut ke mana-mana. Selain itu, kita menjamah ponsel secara […] di atas meja ketika makan. Spons yang digunakan […] untuk mencuci piring juga ditemukan beberapa virus dan bakteri.
A. sehari-harinya, terus-menerus, berkali-kali
B. berhari-hari, terus-menerus, sekali-kali
C. sehari-hari, terus-menerus, berkali-kali
D. berhari-hari, terus-kanal, sekali-kali

60. Adik menangis […] kerana duitnya hilang semasa bermain.
A. buru-buru
B. terlompat-lompat
C. teresak-esak
D. terjaga-jaga


Posted

in

by