Kategori: corona virus

  • Ceramah Abuya Uci (Alm. Almagfurlah) Mengenai Virus Corona

    Informasi mengenai pencegahan virus corona dari┬áMurid Almarhum Abah Haji Uci Turtusi nyampekeun AMANAT ti Guru kula Abah Haji Entoh Tohawi Adik Abuya Uci , bahwa Abah Haji Entoh tea ngimpi kapanggih jeung Bapana nyaeta Abuya Dimyati Cik Abuya Dimyati ” Sampekeun ka dulur-dulur, ka para santri jeng Jama’ah pangajian ” Jaga jeung lindungi diri urang…