Kategori: zakat

  • Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Duit

     HUKUM ZAKAT FITRAH DENGAN MENGGUNAKAN UANG 1.Mazhab Syafi’i (Qaul Mu’tamad) dan Jumhur Ulama ; Tidak Membolehkan dan tidak mengesahkan Zakat Fitrah dengan memakai duit (Qimah), tetapi cuma dengan beras dengan kadar 1 sha’ atau sebesar 2,75 kg / 2,5 kg atau 3,5 liter.  #Solusi alternatif bagi muzakki yang mau menunaikan zakat fitrah dengan uang, yaitu…